Hur vi hanterar dina personuppgifter

Irradia-Kliniken AB (556721-5669) som tillhandahåller tjänster och denna hemsida följer gällande lagar när det gäller insamling och hantering av personuppgifter, inklusive EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR.

Irradia-Kliniken AB är ansvarig för alla personuppgifter som företaget hanterar.

Våra viktigaste punkter när det gäller hanteringen av personuppgifter;

När vi ber dig att lämna personuppgifter så informerar vi alltid om syftet med det.

Vi använder inte insamlade personuppgifter till något annat än det syfte som du godkände när du lämnade uppgifterna.

Vi sparar så lite information som möjligt när det gäller personuppgifter och raderar information vi inte längre behöver.

Vi sparar inte uppgifter om etnicitet, religion, hälsa, politisk åskådning eller liknande.

När vi hanterar eller lagrar personuppgifter så gör vi det med hjälp av rutiner och program som säkerställer att dina uppgifter är i trygga händer.

Om en incident ändå skulle inträffa där uppgifter som vi ansvar för hamnar i orätta händer så anmäler vi det till datainspektionen.

Vilken slags information samlas in och varför?

Kundregister

Vi samlar kontaktuppgifter till kunder och potentiella kunder i ett register. Det är information som är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med våra kunder och se till att exempelvis fakturor skickas rätt.

När kunden är en juridisk person (organisation eller företag) så innehåller kundregistret personuppgifter i form av namn och e-postadress till vår kontaktperson hos kunden.

När kunden är en privatperson så innehåller registret även postadress till kunden.

(Rättslig grund: Intresseavvägning.)

När du prenumererar på information via e-post

Då sparas ditt namn och e-postadress i en e-postlista.

Du kan när som helst avregistrera dig från mailen, det finns en länk för det i varje mail som skickas ut.

(Rättslig grund: samtycke.)

När du prenumererar på information via telefon & SMS

Då sparas ditt namn och telefonnummer i vårt register.

Du kan när som helst avregistrera dig från SMS och telefonsamtal, genom att kontakta oss genom att ringa tillbaka till oss, skicka ett mail eller via SMS. Du behöver bara ta kontakt med oss och säga att du vill avregistrera dig och vad du vill avregistrera dig från.

Dina rättigheter

Hör av dig till viktoria@irradiakliniken.se om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, rätta/ändra dina uppgifter eller begära att vi raderar alla uppgifter om dig.